Sytematické konstelace

systemické konstelace

Je to prožitková metoda používaná v oblasti psychoterapie.

Velmi účinný, spolehlivý – hlavně bezpečný ukazatel a průvodce na cestě osobního růstu.

Jak jsem se dostal ke konstelacím a jakým způsobem je vedu najdete na stránce

http://www.navratksobe.cz/inpage/ja-a-konstelace/ 

rodinné systemické konstelace

Zprostředkují nám setkání s důležitými příčinami našich problémů.

Pomohou ukázat například příčiny těžkých, chronických i lehčích onemocnění,

kouření, drogové i alkoholové závislosti, potíže při fyzickém, duševním i duchovním vývoji,

psychosomatické symptomy, psychické potíže, narušené mezilidské vztahy – partnerské i rodinné.

 

pracovní systemické konstelace

Pomohou nám spatřit důvody a příčiny problémů na pracovišti či disharmonického chodu firmy.

Na semináři můžete požádat o postavení vlastní konstelace anebo se ho můžete zúčastnit jen jako divák.

Po konstelaci může následovat vysvětlení k pochopení toho, co konstelace ukazuje.