Sobotní „Komplexní sdílení“ a konstelace

Vážení a milí !

 

Poslední sobotu v listopadu pořádám

v plzeňském studiu Layan intenzivní workshop.

Náplní budou:

rodinné konstelace

 a systém  “ Komplexní sdílení „

 

Začneme
v sobotu 28. listopadu v 8 hodin,

práci přerušíme obědem

a končit budeme podle nálady, přání a potřeb
nejpozději ve 22 hodin.

V případě zájmu můžeme po přespání pokračovat i v neděli do 18 hodin.

Na tomto setkání uvedu v první hodině

svůj nový terapeutický systém založený na principu sdílení.

Jedná se o skupinové působení rozumem a citem.

 

Většina z nás trpí nerovnováhou složek osobnosti.

Převahou rozumového pozorování reality a nedostatkem citů.

Jde o následek traumat z neprožitých událostí z minulosti a strachu z bolesti.

 

Cílem metody je navození rovnováhy mezi rozumovou a citovou složkou osobnosti.

Komplexní sdílení je svým působením zcela opačné k systému konstelací.

Zažijeme společné sdílení nevyřčeném či vyřčeného tématu, se kterým přijdete.

 

Principielní konstelace sdílení – Karlův konstelační systém.

Tento model představuje a zprostředkovává něco co bylo vždy velice přirozené.

Něco od čeho jsme se vzdálili tím, že jsme to začali odmítat.

Považovali jsme to totiž za překážku v našem procesu rozmachu individuality.

V této konstelaci se člověk ocitá ve velice intenzivním imaginárním poli,

přičemž racionální část jeho vědomí zůstává aktivní.

Sestava dvou složek jeho vědomí tak směřuje k rovnováze a stává se komplexní.

To se děje přirozeně – doplňováním toho co chybělo.

Každý si bude moci vybrat způsob řešení svého problému.

Na výběr jsou systemické konstelační metody,

systém „Komplexní sdílení“ a další.

 

Rezervaci je nutné potvrdit mailem, telefonicky či osobně

nejpozději do 23. listopadu.

Platba vstupného na místě 1.200,- Kč

V případě celého víkendu 2.100,- Kč

 

Přeji Vám příjemné dny a těším se na viděnou !