Léčitelství a terapie

Postup při léčení chorob či psychických potíží

Většinou postupuji takto:

 • Vyslechnu pacienta a zjistím hlavní příčiny potíží, které se u něj objevily. Zjistím tak, co mu chybí.
 • Seznámím ho s vazbami mezi jeho vzorci myšlení – chování a potížemi, které má.
 • Pomocí léčebných metod individuálně zvolených podle potřeb
 • potom tyto vzorce odblokujeme či uvolníme, aby neznemožňovaly jeho zdraví.
 • Nakonec pacienta seznámím se  způsoby udržování zdravého stavu
 • či postupem na cestě k úplnému uzdravení.

Metody, které používám při léčení:

 • Odblokování: Používám metodu jednotného mozku známou z kineziologie.
 • Bachova květová terapie: Vlastním kompletní sadu originálních Bachových esencí a provádím výklad vlastností a působnosti použité esence.
 • Využití regresivních vhledů: Provádím je bez prožitkové účasti pacienta.
 • Tarotové karty: Tušenou příčinu problému si často ověřuji i vytažením tarotové karty. Často vysvětluji pomocí brožury její význam a odkaz pro daný problém.
 • Symbolon: Ještě častěji používám tento velmi přesný, přímý a nelítostný ukazatel problému.
 • Další originální metody: Občas sáhnu i k metodám, které neznám z tohoto života. Vzpomněl jsem si na ně – asi z životů minulých.
 • Reiki: Pracuji metodou jemných vibrací a mentálně navozených tendenčních poselství.
 • Léčivá voda: Proměňuji vodu v léčivou esenci (lék) metodou mentálního působení – i na dálku.
 • Tantrické masáže: Velice účinná terapeutická metoda nejen pro odblokování emocionálního „těla“ člověka.
 • Techniky hlazení meridiánů a moxování: K hlazení meridiánů používám ruce. K moxování pak používám ruské moxy složené z 11 bylin. Neprskají a neodpadávají.
 • Komplexní harmonizační péče o tělo za působení reiki a použití technik moxování: Je to péče o tělo, která trvá přibližně 3-4 hodiny. Používám vlastní přenosné masérské lehátko.

Samostatnou kapitolu v mé terapeutické činnosti zaujímají:

 • systemické konstelace
 • moje autorská metoda: „Léčba principy života“

Jak jsem se dostal ke konstelacím a jakým způsobem je vedu, najdete na stránce: http://www.navratksobe.cz/inpage/ja-a-konstelace/

Připravuji stránku, která pojednává o metodě „Léčba principy života“.