Postoje k realitě
určují kvalitu prožitku našeho života.

Odevzdanost, otevřenost, odpouštění, ochota pouštět a přijímat
podmiňují náš duchovní vývoj.

Praxe dosaženého poznání
zaručuje trvání naší spokojenosti.

.

karel v 6.p

Karel Dolejš


Od roku 1993 praktikuji masáže, léčitelství a psychoterapii.

Po roce 2008 také průvodcovství na cestě k sebepoznání
a systematický výcvik autorským procesem „Návrat k sobě“
Vedl jsem semináře „Léčba principy života“ a konstelace.
Pořádal přednášky o zákonitostech Stvoření.
Od roku 2013 se věnuji alchymii.


AKTUÁLNĚ:
Diagnostika: Vnímané informace si nechávám pro sebe
a používám je jen jako jeden z ukazatelů ve prospěch klienta.
Psychoterapie: Provádím zřídka – pokud je opravdu třeba.
Popravdě si už nepamatuji, kdy byla naposled zapotřebí.
Léčitelství: Jen vyjímečně provedu úkon, který by se takto dal označit.
Pokud jde o sezení, pracuji s klientem v rámci jeho vnějšího vědomí.
Rozborem jeho problému se nejlépe sám dostane k řešení.
Konstelace či přednášky v současné době lektoruji

pouze na pozvání lidmi, kteří si akci zorganizují.
Nezbývá mi čas na složité organizační úkony
spojené s pořádáním akcí – zvláště pk těch víkendových.

Aktuálně se věnuji provázením
systémem „Návrat k sobě „
Vycházím z téze: Cítím, tedy jsem.

Cíl Návratu k sobě: Naučit se cítit a následně tento um využít
k poznání skutečného sebe sama
takže se vnímá a uvědomuje.
Propojením těhto dvou provedených kvalit
se člověk teprve dostává k té třetí..


Člověku (nebo partnerům), který mne vyhledá
se věnuji při domluvených sezeních v prostoru své pracovny.
Pracovat můžeme při příznivém počasí i při procházce parkem.
Řídčeji pracuji v jiném prostředí, např. při nemohoucnosti.
V některých případech spolu pracujeme tematicky
o víkendech či několikadenních pobytech.