Víkend u lesa

vnímání srdcem – vědomé  c í t ě n í , soucítění

 

motto

Aby mohl člověk dobře pracovat s bolestí a obtížemi, které patří do života,

musí umět cítit – cítit lásku i bolest, které k životu patří a pořád se střídají.

Mnozí lidé se bolesti bojí, vyhýbají se jí a tím se odřezávají i od cítění lásky.

Na tomto semináři se naučíme vnímat srdcem – cítit – prožívat bolest i lásku.

 

návrat k sobě - uhel

  Někteří z nás zanevřeli na svůj osud.  

  Je pro ně příliš tíživý, mají pocit nespravedlnosti.  

  Povíme si něco o principu osudu, vysvětlíme si, jak funguje.  

  Poukážeme na zásadní překážku, která nám brání svůj osud přijmout.  

  Naučíme se pracovat s bolestí, aby nás strach z ní nesvazoval.  

  Osvobodíme se tak od našeho otrokáře – strachu z bolesti.  

 

Aby člověk mohl svůj život prožívat v jeho úplnosti,

musel by umět cítit – cítit lásku i bolest, které patří k životu a neustále se střídají.

Strach z bolesti řešíme rozhodnutím bolest necítit.

Důsledkem je to, že necítíme skutečně ani lásku.

Nakonec tedy z života prostě nic nemáme.

Strach z bolesti znemožňuje dobrou kvalitu prožitku života.

Je příčinou extrémních výkyvů našeho emocionálního naladění.

Když je dobře, jsme v euforii a když je zle, máme propad.

Vypěstovali jsme si invalidní postoj k realitě:

To bolestivé nevnímat a popírat a to příjemné si přitahovat a prodlužovat.

Výsledkem je emocionální nerovnováha v našem životě,

která se projevuje jako závislost na hladkosti jeho průběhu.

Skutečný průběh života ale hladký není.

Můžeme si vybrat.

Žít v omylu, sebepopření a manipulaci s událostmi v životě

a nebo se těmito věcmi nevysilovat a začít žít skutečnost.

To znamená být v souladu s realitou všedního dne – smířený s osudem.

Kdo si vybral tu druhou možnost, vybral si konec úbytku sil a přiblížení se sobě.

Vybral si cestu, která rychleji přiblíží stav, kdy bude vnitřně spokojený

a jeho spokojenost nebude závislá na vnějších okolnostech.

To vyžaduje změnu postoje k životu.

 

Abychom mohli prožívat svůj život

a tedy i realitu všedního dne, musíme se zbavit strachu.

Když se naučíme správně zacházet s bolestí, zjistíme, jak to funguje.

Zjistíme, že bolest skutečným prožitkem postupně ustoupí – je odžita.

Teď už je strach z bolesti menší a navíc jsme zručnější.

Taková zkušenost nás tedy posiluje.

Protože zacházení s příjemnými pocity je stejné,

budeme schopni prožívat i lásku.

 

Na tomto semináři si osvětlíme, jaké dopady má strach na naše zdraví

 a jakým závislostem se vystavujeme, když žijeme v extrémních výkyvech nálad.

Jde o návrat k něčemu čím se lišíme od zvířat – vědomému cítění,

ke schopnosti soucítění se s někým.

Aby mohl člověk správně pracovat s bolestmi a obtížemi, které patří do života,

nestačí si je uvědomovat. Musí je cítit.

 

Na tomto semináři se každý naučí cítit – vnímat.

Už jste někdy slyšeli: „vnímat srdcem“?

Promluvíme si o tom, co to znamená. Vysvětlíme si mechanizmus vnímání srdce.

Tento způsob vnímání budeme zkoušet, trénovat

a praktikovat tak intenzivně, až ho bude ovládat každý z nás.

Dále si předvedeme stavy soucítění se s něčím či s někým.

V zázemí i v přírodě budeme pak tento způsob vnímání aplikovat.

Zažijeme tak zkušenost „cítění se se vším co jest“,

možná dokonce „cítění se vším co jest“ a snad i stavy hlubší.

V programu bude místo i pro sdělení osobních problémů ve skupině

a pro podělení se se zkušenostmi z duchovní cesty každého z nás.

usedlost

Místo konání semináře  je pro nás nové.

Objevili jsme usedlost na Přešticku u Plzně, přesněji vedle Příchovic

na adrese Příchovice 154 Přeštice 334 01.

Je zde nádherně – posuďte sami…

Mapka

Takhle to tam vypadá…

usedlost-a

Další fotky místa a interiéru jsou zde…

 stavba

Můžete se projet i na koni…

 

 kone

A takové tam mají pokojíčky a sociální zařízení…

                  pokoje   soc-zarizeni

A nebo může někdo z vás zkusit nocleh v takovéto alternativní stavbě…

             pict6856 pict6858

 

Termín semináře  od pátku 28. do neděle 30. listopadu

 

Příjezdy v pátek jsou možné od 16 hodin.

Pokud někdo nebude moci přijet v pátek, může přijet v sobotu podle svých možností.

Ukončení semináře v něděli předpokládáme kolem 16. hodiny.

V případě potřeby může kdokoli kdykoli odjet i dříve či s námi zůstat déle.

Stává se totiž, že po programu účastníci ubývají a ostatní zůstávají a nemohou se odtrhnout.

I to je zde možné.

 

 

Podrobnosti   Předpokládaný počet účastníků je deset až patnáct.

                                                  Vemte si s sebou něco na sezení – třeba polštářek pod zadek,

                               pohodlné oblečení do interiéru, oblečení do lesa.

                               Nějaké ty hygienické potřeby a jakoukoli náladu.

                                                 Pokud někdo má nějaký hudební nástroj, vemte ho s sebou.

                                                          Já vezmu kytaru a zkusím ještě přemluvit Dášu, aby vzala housle.

                  Domácí buchty jsou jako vždy vítány. Usmívající se

a b c d e

Cena  při platbě na účet 1271097021 / 3030 do 26.11. včetně plné penze a přespání
v podkrovních pokojích pod peřinou 2.800,- Kč

Po tomto termínu je cena 3.400,- Kč

 

 

Kontakty na lektory:  Dáša Christofová  602 461 175
Karel Dolejš          603 358 469

 
 

Program
vyplyne z potřeb jednotlivých účastníků,
z jejich aktuálního rozpoložení a naladění.
Vnímání srdcem budeme zkoušet a trénovat
při všech činnostech, abychom dosáhli propojení
tohoto způsobu vnímání s naším běžným životem. 

Naučíme se cítit.
Vysvětlíme si mechanizmus vnímání srdce.
Promluvíme si o tom, co znamená vnímat srdcem.
Při cvičeních v přírodě si prakticky zažijeme zkušenost
„scítění se se vším co jest“ a možná i stavy hlubší.
Dostaneme se do kontaktu s všeobjímajícím léčivým tichem.
Podělíme se se zkušenostmi z duchovní cesty každého z nás.
Bude zde místo i pro konzultace osobních problémů ve skupině.

 

 


Programem provázejí

 

Karel (průvodce sebepoznáním) a Dáša (psycholožka).

Karel je schopen provést jednotlivce i skupinu až ke schopnosti vnímat srdcem.

Karel, to jsem já. moje fotka je na titulní stránce těchto stránek.

Dáša má bohaté zkušenosti se skupinovými cvičeními a tréningy osobního rozvoje.

Pro představení Dáši přikládáme fotku z lesa.

 

 

dasa-christofova

Letáček, který jsme použili.

 seminarik

Těšíme se na Vás, Těšíme se na jedinečnost skupiny a atmosféru, která se zde vytvoří.

Jsme zvědaví na program, který si vaše potřeby vyžádají.

Dáša a Karel